Tomáš Baťa – Úvahy & projevy

Prostřednictvím Baťových úvah a projevů se seznámíte s myšlením

jednoho z nejvýznamnějších československých podnikatelů.

Audiokniha

Celou knihu si můžete stáhnout:

Českou verzi namluvil Alfred Strejček a anglickou Joseg Guruncz.

E-kniha

E-knihu si můžete stáhnout v různých formátech:

O projektu

Projekt byl realizován Knihovnou UTB ve Zlíně, portálem Audioknihy.net a Nadací Tomáše Bati za finanční podpory Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nakladatelství KNIHA ZLÍN a knihkupectví Loft 577.

AUDIOKNIHA – jednotlivé kapitoly