Tomáš Jan Baťa

O zakladateli Nadace Tomáše Bati ve Zlíně Tomáši J. Baťovi:

Tomáš J. Baťa

OSOBNÍ ÚDAJE

Narodil se v Praze, Československo, 17. září 1914

Zemřel v Torontu, Kanada, 1. září 2008

V roce 1939 odešel do Kanady a v únoru 1942 se stal kanadským občanem.

Sloužil v hodnosti kapitána v Kanadských záložních silách; v roce 1999 mu byla udělena čestná hodnost plukovníka pluku Hastings  & Prince Edward.

 

Manželka:          Sonja Ingrid Wettstein, původem z Curychu, Švýcarsko

Sonja a Tomáš Baťa

Děti:                    jeden syn a tři dcery

Thomas George Bata

Christine Schmidt Bata

Monica Pignal Bata

Rosemarie Blyth Bata

 

VZDĚLÁNÍ

Studoval v Československu, Anglii a Švýcarsku

 

VYZNAMENÁNÍ A ŘÁDY

Tomáš Jan Baťa

Držitel nejvyššího kanadského vyznamenání Řádu Kanady (CC)

Vyznamenání pro členy Kanadských ozbrojených sil Canadian Decoration (CD)

Doktor práv, LLD, h.c., York University, Toronto, Kanada

Doktor ekonomických věd, h.c., Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika

Doktor h.c., VUT Brno, Česká republika

Doktor práv, h.c., St. Francis Xavier University, Kanada

Vyznamenání Paul Harris Fellow Rotary International

Držitel Řádu T. G. Masaryka, (Československo)

Držitel Řádu bílého dvojkříže, Slovensko

Cena Gratias, Česká republika

 

PROFESNÍ UPLATNĚNÍ

Čestná funkce – předseda:

Bata Limited

Canada-India Business Council (Kanadsko-indická podnikatelská rada) (CIBC)

Čestná funkce – člen správní rady:

Trent University, Peterborough, Ontario

 

Tomáš Baťa na náměstí ve Zlíně prosinec 1989

 

Předseda:

Bata Shoe Foundation

Výbor pro ekonomický rozvoj nečlenských zemí OECD Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC)

Advisory Council, International MBA Program (Poradní rada pro mezinárodní magisterské programy), York University, Toronto

Správní rada Univerzity Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

 

Člen:

Odborná komise pro obchodní a investiční politiku Mezinárodní obchodní komory (ICC)

Dean’s Advisory Council (Poradní výbor děkana), Schulich School of Business, York University, Kanada

Canadian Council of Chief Executives (Kanadská rada ředitelů) (CCCE)

Kanadský výbor členských států Rady pro bezpečnostní spolupráci v asijsko-pacifickém regionu (CSCAP)

Představenstvo Junior Achievement International, Spojené státy

Správní rada Czechoslovak Management Centre, Česká republika

 

Nevýkonný ředitel, člen představenstva National Retail Federation Inc. New York.

Zakládající člen a bývalý ředitel Young President’s Organization (Organizace mladých prezidentů)

Člen International Academy of Management (Mezinárodní akademie řízení)

 

NĚKTERÉ Z DŘÍVĚJŠÍCH FUNKCÍ

Odborný poradce:

Komise OSN o transnárodních korporacích, 1985-88

Předseda:

Komise Mezinárodní obchodní komory (ICC) pro multinárodní společnosti

Obchodní a průmyslový poradní výbor (BIAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – 1969-1971. Podskupina pro záležitosti rozvoje Obchodního a průmyslového poradního výboru (BIAC) OECD

Spolupředseda:

Kanadský výbor členských států Rady pro bezpečnostní spolupráci v asijsko-pacifickém regionu (CSCAP)

Člen představenstva výkonného výboru:

IBM World Trade Corporation, Spojené státy

Člen:

Poradní skupina Skupiny Světové banky pro rozvoj soukromého sektoru

International Trade Advisory Committee (Mezinárodní poradní výbor pro obchod) (ITAC) pro kanadskou vládu a předseda pracovní skupiny pro asijsko-pacifický region

Poradní výbor pro obchod Mezinárodní finanční korporace-IFC (patří do Skupiny Světové banky)

Poradní výbor African Project Development Facility (Nástroj pro rozvoj afrických projektů) (APDF) (patří do skupiny IFC).

Člen správní  rady:

IBM Canada Ltd.;

Canadian Council for International Business (Kanadský výbor pro mezinárodní obchod) (CCIB)

Canadian Pacific Airlines, Vancouver

The Rockefeller University Council, New York

National Ballet of Canada (Kanadský národní balet)

Statfordský festival

 

KLUBY

Granite Club; Royal Canadian Yacht Club, Toronto; Rideau Club, Ottawa; Royal Automobile Club, Londýn

 

SPORTY

Tenis, lyžování, plavání

Sonja a Tomáš J. Baťa

 

 

 

 

 

 

Vyberte měnu
CZKČeská koruna
EUR Euro