přednáška Tomáš Baťa, jeho filozofie a podnikatelské principy

Představení osobnosti Tomáše Bati, jeho podnika­telské začátky, formování jeho podnikatelské osob­nosti a osobnostní růst. Inspirace inovativním pří­stupem k tehdejším pracovním postupům, hledání nových cest.

Lektorka: Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Místo konání: Baťova vila Zlín nebo vámi zvolené místo

Délka semináře: 2 hodiny a 30. minut (včetně 15 minut přestávky)

Možnost připravit edukační materiál pro účastníky.

Cena dohodou.

Kategorie:

Popis

Tomáš Baťa, jeho filozofie a podnikatelské principy

Představení osobnosti Tomáše Bati, jeho podnika­telské začátky, formování jeho podnikatelské osob­nosti a osobnostní růst. Inspirace inovativním pří­stupem k tehdejším pracovním postupům, hledání nových cest. V rámci  přednášky poznáte nejen osob­nost Tomáše Bati, ale také jeho  podnikatelské začátky, úspěchy a neúspěchy, jež podmínily růst  fenoménu Baťa. Baťův vztah inovacím,  jako nástroji růstu.

V rámci přednášky představíme také  základní zásady Systému říze­ní Baťa – účast na zisku a ztrátě, samosprávu dílen, službu jako základní cíl podnikání, čas jako nejvý­znamnější kapitál, podmínky růstu a rozvoje, hospo­daření, sdílení informací, zastupitelnost, systémové pojetí práce atd.

POSLUCHAČ SI ODNESE

Základní znalosti o osobnosti Tomáše Bati, infor­mace o růstu podnikatelského fenoménu Baťa, zá­kladní myšlenkové postupy Tomáše Bati. Dále povědomí o základních zásadách Systému řízení Baťa, využití těchto zásad v současnosti, sezná­mení se s firmami, které tyto zásady v současnosti využívají.

DALŠÍ INFORMACE

Termín: domluvit individuálně na adrese sekretariat@batova-vila.cz