přednáška Reklama a propagace ve firmě Baťa

Základem kvalitní propagace je mít na mysli služ­bu, a to službu nejen zákazníkovi, ale také společ­nosti a veřejnosti.

Lektorka: Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Místo konání: Baťova vila, nebo vámi zvolené místo

Délka semináře: 2 hodiny a 30. minut (včetně 15 minut přestávky)

Možnost připravit edukační materiál pro účastníky.

Cena dohodou.

Kategorie:

Popis

Reklama a propagace ve firmě Baťa

Základem kvalitní propagace je mít na mysli služ­bu, a to službu nejen zákazníkovi, ale také společ­nosti a veřejnosti. Podrobné představení služby, jako základního nástroje nejen pro podnikání, ale také reklamu a marketingovou prezentaci. Téma­tem přednášky je také představení jednotlivých marketingových nástrojů využívaných firmou Baťa, zásady pro vytváření marketingových kam­paní a péče o zákazníka, edukace prodavačů, jako základního zprostředkovatele marketingu firmy Baťa.

POSLUCHAČ SI ODNESE

Seznámení se s rozsahem marketingové komuni­kace firmy Baťa a způsobem práce marketingové­ho oddělení firmy, ukázky originálních propagač­ních materiálů firmy a dobových reklam. Poznání marketingové filozofie firmy Baťa – Služba v reklamě.

Termín: domluvit individuálně na adrese sekretariat@batova-vila.cz