přednáška Obchod a prodej ve firmě Baťa

Cílem přednášky je představit vnímání služby v rámci Baťovy soustavy řízení a filozofii služby jako základ úspěšného prodeje

Lektorka: Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Místo konání: Baťova vila, nebo vámi zvolené místo

Délka semináře: 2 hodiny a 30. minut (včetně 15 minut přestávky)

Možnost připravit edukační materiál pro účastníky.

Cena dohodou.

Kategorie:

Popis

Obchod a prodej ve firmě Baťa

Cílem přednášky je představit vnímání služby v rámci Baťovy soustavy řízení a filozofii služby jako základ úspěšného prodeje. Slovo služba se stalo základním elementem pod­nikatelské filozofie a strategie firmy Baťa. Být uži­tečný – tedy schopen posloužit druhému člověku, bylo považováno za nejvyšší stupeň realizace člo­věka ve společnosti. Veškerá obchodní, výrobní i mezilidská činnost měla být vykonávána ve smy­slu služby a v souladu s vnímáním služby u firmy Baťa. Firma založila také vlastní Školu pro prodavače, představeny budou jednotlivé kurzy, způsob výuky a možnosti využití získaných poznatků v současnosti.

POSLUCHAČ SI ODNESE

Základní poznatky o tom, že služba zaručuje ne­jen vyšší prodej a spokojeného zákazníka, ale také vyšší mzdy, spokojeného zaměstnance a spokoje­ný osobní život. Dále informace jak využívat baťovská obchodní desatera v současnosti, jak pečovat o zákazníka, jak si s ním vytvářet vztah a proč je základem neustálý seberozvoj.

Termín: domluvit individuálně na adrese sekretariat@batova-vila.cz