přednáška Motivace a odměňování podle filozofie Baťa

V rámci přednášky se můžete seznámit s jednotlivými úrovněmi motivačního systému ve firmě Baťa, nástroji motivace,  nástroji pro zvýšení a udržení motivace.

Lektorka: Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Místo konání: Baťova vila, nebo vámi zvolené místo

Délka semináře: 2 hodiny a 30. minut (včetně 15 minut přestávky)

Možnost připravit edukační materiál pro účastníky.

Cena dohodou.

Kategorie:

Popis

Motivace a odměňování podle filozofie Baťa

V rámci přednášky se můžete seznámit s jednotlivými úrovněmi motivačního systému ve firmě Baťa, nástroji motivace,  nástroji pro zvýšení a udržení motivace. Vývoj motivačního systému firmy Baťa a jeho pro­pojení s kariérním růstem a životem u firmy. Úzké propojení hmotných a nehmotných motivačních faktorů v návaznosti na celoživotní vzdělávání a kariérní růst vytvořilo velmi specifický a navzá­jem se prolínající systém nejen pracovního, ale také osobnostního rozvoje člověka.

Jeden z principů Baťovy soustavy řízení zní: „vyso­ké mzdy“. Firma Baťa byla známá tím, že vypláce­la třikrát vyšší mzdy, než byl tehdejší republikový průměr. Oproti jiným společnostem zároveň však vykazovala pětinásobné tempo růstu.

Přednáška představí kategorizaci jednotlivých odměn, vliv odměny na pracovní výkon, způsoby odměňování.

POSLUCHAČ SI ODNESE

Znalost o motivačních faktorech ve firmě Baťa a. s. do roku 1945, o způsobu vnímání motivace u Baťů, seznámení se s pojmem sebevýchova v rámci Ba­ťovy soustavy řízení a principy ideálu „průmyslo­vého člověka“.

Seznámení s principy odměňování, s jednotlivými oblastmi a úrovněmi odměňovacího systému ve firmě Baťa a s vlivem odměny na pracovní výkon.

Termín: domluvit individuálně na adrese sekretariat@batova-vila.cz