přednáška Firemní kultura podle filozofie Baťa

Přednáška nabízí představení  koncepce a zásad firemní kultury, interní komunikace ve firmě Baťa,  sociálního a kulturního zázemí firmy, sportu jako základu pro vytváření osobnosti.

Lektorka: Ing. Mgr. Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati

Místo konání: Baťova vila, nebo vámi zvolené místo

Délka semináře: 2 hodiny a 30. minut (včetně 15 minut přestávky)

Možnost připravit edukační materiál pro účastníky.

Cena dohodou.

Kategorie:

Popis

Firemní kultura podle filozofie Baťa

Přednáška nabízí představení  koncepce a zásad firemní kultury, interní komunikace ve firmě Baťa,  sociálního a kulturního zázemí firmy, sportu jako základu pro vytváření osobnosti.

Firma Baťa vytvořila během let vlastní firemní kul­turu, která byla úzce propojena se sociálním, kul­turním a sportovním zázemím, která firma svým spolupracovníkům poskytovala. V rámci firemní kultury není opomenut vliv firmy na utváření in­terpersonálních vztahů a forem komunikace nejen v rámci firemní spolupráce ale i mimo ni.

POSLUCHAČ SI ODNESE

Znalost interní firemní komunikace, vytváření hod­not a jejich rozvoj. Znalost způsobů propojení fi­remního zázemí a rozvoje sociálního, kulturního a sportovního zázemí ve městě.

Termín: domluvit individuálně na adrese sekretariat@batova-vila.cz