Budujme stát pro 40,000.000 lidí

999.00

Jan Antonín Baťa

Reprint původního vydání z roku 1937 vydaného nakladatelstvím TISK Zlín

3. a 4. vydání 2013

Kategorie:

Popis

Titul vydaný rok před koncem první republiky si vytyčoval za cíl srovnání obrovských ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi Československa, které sahalo od průmyslově vyspělých Čech po ekonomicky zaostalou Podkarpatskou Rus. Klíčem k řešení tohoto problému mělo být vedle rozsáhlé administrativní reformy vybudování silné dopravní infrastruktury od západu na východ. Efektivní využívání zdrojů napříč všemi hospodářskými sektory pak mělo podle výpočtů Jana Antonína Bati a jeho spolupracovníků přinést obživu pro dalších 25 milionů lidí. Počet obyvatel Československa tak mohl dle jejich představ stoupnout až na 40 milionů.