Nadační příspěvky z prostředků NTB /Své žádosti prosím posílejte do 31. prosince 2017.

Všeobecné informace

Správní rada Nadace T. Bati se usnesla v tom smyslu, že bude rozhodovat o podpoře předložených projektů na základě jejich souladu s cíli Nadace a veřejnou prospěšností.

O podaných projektech bude jednáno v co nejkratší době a žádající bude o výsledku neprodleně informován. Žádat mohou jak fyzické, tak právnické osoby.

Nadace v současné době není schopna podporovat individuální studentská stipendia.

Projekty by měly obsahovat:

  • cíl
  • popis
  • cílová skupina
  • finanční zajištění (detailní rozpočet projektu)
  • požadavek výše finanční podpory od NTB

Formulář žádosti o nadační příspěvek naleznete zde.

Formulář vyúčtování nadačního příspěvku naleznete zde.

Podpořte Nadaci Tomáše Bati svou činností nebo příspěvkem. Číslo účtu: 50392006 Kód banky: 2700 (UniCredit Bank)