3. 4. 1876 se ve Zlíně narodil Tomáš Baťa, zakladatel koncernu BAŤA.

Nadace Tomáše Bati aktuálně vydala dotisk  knihy Geniální podnikatel Tomáš Baťa, která je určena pro laickou veřejnost. Jedná se o životopis Tomáše Bati, zakladatele firmy Baťa (1876 – 1932). Autorem knihy je Antonín Cekota, redaktor baťovských novin a blízký spolupracovník Tomáše Bati. Kniha odhaluje mnohá tajemství ze života Tomáše Bati i klíčových okamžiků firmy Baťa. Sám autor byl mnoha příhodám osobně přítomen, byl tedy schopen detailně popsat klíčové okamžiky a zajímavosti.

Knihu si můžete objednat zde:

Tomáš Baťa

Socha Tomáše Bati u budovy FAME UTB Zlín

Hrob Tomáše Bati na Lesním hřbitově ve Zlíně