Konferenci Baťův odkaz Evropě pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky společně s Nadací Tomáše Bati. Tato výjimečná konference má dlouhou tradici, pokaždé je zaměřena na jiné téma, které ve společnosti aktuálně rezonuje. Koná se jednou za pět let, v letošním roce pracuje s tématem: „Lidé – výzva pro budoucnost podnikání – Baťův odkaz Evropě“. Konference se uskuteční 18. září 2019 v prostorách Kongresového centra a rektorátu UTB ve Zlíně. Díky tomu, že se organizátorům podařilo získat více než 50 osobností z firemního, akademického a veřejného života pro účast v moderovaných diskusích na plenárním zasedání a v sedmi sekcích, je ojedinělou příležitostí pro setkání a vytvoření živé a kreativní platformy pro výměnu a sdílení názorů, zkušeností a dobrých praktik v živém a aktuálním tématu „Lidé“. Tomáš Baťa řekl: „Ptáte se mne, jak jsem vybudoval k velikosti náš závod? Nevybudoval jsem závod, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.“

Myšlení, způsoby řízení i přístup Tomáše Bati a jeho následovníků k podnikání, vzdělávání a k veřejnému životu pořád zůstává velkou inspirací. Tomáš Baťa řekl: „Nejistotě v budoucnosti můžeme předejít jediným způsobem, a to jistotou ve vlastních lidech. Žádná velká díla nevznikla, protože někdo něco musel, ale protože chtěl. Přeji si, aby v našem podniku pracovali lidé, kteří chtějí. Podmínky k takovému chtění musí náš podnik nabízet.“ To platí i v dnešní době. Lidé, jejich znalosti, dovednosti, postoje, způsoby vzdělávání a sdílení poznatků v podmínkách měnícího se světa jsou klíčem pro úspěšné fungování jakéhokoliv podniku. Nejen podnikatelské myšlenky Tomáše Bati, ale také jeho celoživotní filozofie nepřestávají fascinovat svou nadčasovostí. Ve své představě o ideálním městě dokázal Baťa propojit podnikání, školství, zdravotnictví, sociální oblast a veřejnou správu. Několikrát označil také za jeden ze základních prvků svého podnikání sdílení informací, poznatků a inovací.

Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka z Nadace Tomáše Bati: „V současné době velmi sílí zájem odborníků, manažerů a majitelů firem o odkaz Baťa, uvědomují si totiž skutečnost, že Baťa dělal něco jinak. Není to už pouhý zájem o to, jak Baťa budoval systém a řídil lidi, ale jak lidi rozvíjel a nechal tvořit. Dnes často zaznívá otázka, jak to firma Baťa dělala, že se lidé stávali její součástí a jejich profesní a osobní život splynul s vizí firmy, aniž by to bylo na úkor rodiny, přátel a vlastních zájmů. Slova Tomáše Bati: „Nejprve vybuduj sebe,“ získávají i dnes na intenzitě, protože více než kdy jindy si uvědomujeme, že všechny technologie a robotizace bez lidské energie a chtění nemají smysl. Probouzet lidské chtění bylo základem celé personální činnosti ve firmě Baťa. A o tom, jak tyto principy aplikovat i dnes se dozvíte na letošní konferenci Baťův odkaz Evropě.

Konference nebude pouze o znalostech a výměně zkušeností. Obohatí ji bohatý doprovodný program – koučovací zóny, výstavy, dobová módní přehlídka a večerní setkání v Baťově vile i s komentovanou prohlídkou.

Pozvánku a medailonky jednotlivých řečníků naleznete zde, více informací dále na webových stránkách http://batuvodkazevrope.cz/

A zde se prosím v případě zájmu zaregistrujte.