Před půldruhým rokem jsme na webových stránkách Nadace Tomáše Bati zveřejnili informaci, že londýnské nakladatelství Jantar Publishing připravuje anglické vydání knížek dvou spisovatelů, kteří mají blízký vztah ke Zlínu, Valašsku a fenoménu BAŤA. Jednalo se o legendárního Ludvíka Vaculíka, od jehož úmrtí letos v červnu uplynou dva roky, a který mimo jiné patřil mezi absolventy Baťovy školy práce a Obchodní akademie T. Bati. Jeho Český snář (angl. A Czech Dreambook) je výjimečným svědectvím o intelektuální společnosti v „normalizovaném“ Československu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Druhým prozaikem měl být o generaci mladší Antonín Bajaja, jehož román Na krásné modré Dřevnici (angl. Burying the Season, neboli Pohřbívání sezony) získal Státní cenu za literaturu. Očima tehdejšího dítěte tam autor zachycuje především poválečné období a následující padesátá léta, kdy rodiče, prarodiče a jejich „buržoasní“ přátelé věřili v návrat demokratické republiky a baťovské prosperity; zatím však přicházeli o majetek, postavení, svobodu, důstojnost a někdy i o život. Zlín se stal Gottwaldovem.

Román Antonína Bajaji BURYING THE SEASON s podtitulem Blue Dřevnice Waltz již vyšel. Přeložil ho přední britský bohemista David Short a prezentace se uskutečnila v největším londýnském knihkupectví Waterstones na Piccadilly. Zájem byl nevšední. Kromě „prostých“ čtenářů, literárních vědců, pedagogů a studentů přišli též krajané a mezi publikem nechyběli ani „Baťovci“ z East Tilbury. Večera se navíc zúčastnil i zlínský rodák, nyní světoznámý dramatik Tom Stoppard s manželkou a zpravodaj ČRo a ČT v Anglii Jan Jůn.

Kniha Burying the Season je určena především potomkům Čechů a Moravanů v anglicky mluvících zemích, kteří už neznají česky. Její obal a polygrafickou úpravu navrhl Jack Coling. Na vnitřní straně obalu nese mapu inspirovanou reklamním plakátem, který v druhé polovině třicátých let vytvořilo reklamní oddělení fy Baťa, aby upoutalo pozornost turistů. Zlín je na ní zvýrazněn jako srdce Evropy.

Pro zahraniční čtenáře je poangličtěná „Dřevnice“ k dispozici v distribuční síti  Amazon, místní zájemci si ji mohou objednat u svého knihkupce přes objednavky@folio.cz. Základní informace (v angličtině) se dají zjistit na: http://www.jantarpublishing.com/publications/burying-the-season.html

Autorem fotografií z londýnské prezentace knihy je Pavel Stojar