logo-tb-text

Nadace Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje literární soutěž s názvem Baťovi slovem i písmem. 

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:

  • studenti středních škol
  • široká veřejnost

Tématy literární soutěže jsou:

“Dopis Tomášovi Baťovi”

nebo úvaha „Nadšení dává křídla“. 

Literární příspěvek v maximálním rozsahu dvou stran formátu A4 odevzdejte nejpozději do 31. 1. 2017 na emailovou adresu: sekretariat@batova-vila.cz. Do předmětu emailu napište LITERÁRNÍ SOUTĚŽ. V případě zájmu odevzdat příspěvek v tištěné podobě jej zašlete na adresu Nadace Tomáše Bati, Gahurova 292, 760 01 Zlín. Obálku označte heslem  LITERÁRNÍ SOUTĚŽ. Každý příspěvek musí být doplněn celý jménem, věkem autora a kontaktními údaji (e-mail, mobilní telefon).

Vaše příspěvky posoudí odborná komise. Vybraných 30 příspěvků bude publikováno knižně a nejlepší tři příspěvky budou oceněny věcnými dary na jaře 2017 v rámci připravovaného prvního ročníku festivalu Týden Baťa.