foto-1_caroline-jenner_vykonna-reditelka-ja-europe-a-m_dlabajova_na-zahajeni-vyrocni-konference-ja-europe-v-praze_mala

Caroline Jenner (vlevo), výkonná ředitelka JA Europe a Martina Dlabajová na zahájení výroční konference JA Europe

foto-2-pavel-velev-reditel-nadace-tomase-bati-predava-knihu-reflection__-and-speeches-pani-virpi-utriainen_reditelce-ja-finsko_mensi

Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati předává knihu paní Virpi Utriainen, ředitelce JA Finsko

 

Tisková zpráva:

Kniha úvah Tomáše Bati byla v Praze představena na výroční konferenci neziskové JA Europe

reflections-and-speeches

Baťovy úvahy a projevy putují do čtyřiceti zemí Evropy

 

PRAHA –  Zástupci mezinárodní neziskové organizace Junior Achievent (JA) z 33 zemí, které zastřešuje JA Europe, na své výroční konferenci  28. listopadu v Praze převzali nové anglické vydání knihy úvah a projevů Tomáše Bati Reflections and Speeches. S přáním, aby se myšlenky geniálního českého podnikatele dále šířily po celém světě, jim knihu předal ředitel Nadace Tomáše Bati Pavel Velev společně s europoslankyní Martinou Dlabajovou, která první oficiální anglické vydání nejdůležitějších Baťových myšlenek podpořila.

28. listopadu 2016

Propojení Baťova odkazu s organizací Junior Achievement připomněla ve svém slovu Caroline Jenner z JA Europe. “Tomáš Baťa junior, jediný syn Tomáše Bati, se po emigraci do Kanady setkal s činností JA a po roce 1989 se zasloužil o rozšíření JA do střední a východní Evropy,” uvedla C. Jenner. “Baťa mi často říkával, že JA odpovídá baťovské filozofii společensky odpovědného podnikání a rozvoji nejen firmy, ale také celé společnosti.  Nikdy také nezapomněl zmínit, že základem společnosti je výchova nových podnikatelů,” zavzpomínala na setkání s Baťou juniorem.

Baťa pocházel ze Zlína stejně jako já. On žil ve své vile s výhledem na tovární areál, já jsem měla v jeho vile sídlo firem a dnes zde sídlí moje poslanecká kancelář. Bydlíme s Tomášem Baťou prostě na jedné adrese. Jeho podnikatelské vize jsou i po sto letech v lidech ve Zlíně velmi silně zakořeněny. Každý z nás byl Baťou nějak ovlivněn. Bez něj by Zlín nebyl Zlínem a město, pokud by nezůstalo navždy jen malým městečkem, by nemělo onoho podnikatelského ducha, který je pro tento kraj tak typický,” uvedla při představení knihy Martina Dlabajová.

Knihu v anglické mutaci připravila k vydání Gabriela Culík Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati. Podle ní byl Tomáš Baťa velmi přímý člověk, nepotrpěl si na dlouhé projevy či sepisování memoárů. Většina jeho nadčasových myšlenek je více zachycena v jeho činech než slovech. Kniha Úvahy a projevy je souborem jeho projevů a dopisů, které během let sesbíral a tematicky utřídil Antonín Cekota, šéfredaktor firemního tisku Baťa. „Kniha nabízí možnost, jak poznat osobnost, myšlení a životní filozofii Tomáše Bati, která je založena na pozitivním myšlení a vůli překonávat překážky a motivovat ostatní. Proto se kniha těší velké oblibě u čtenářů i dnes,“ dodala Gabriela Culík Končitíková.

Knihu Reflections and Speeches je možné zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati , případně skrze email: sekretariat@batova-vila.cz. Cena publikace je 499 Kč/19 euro.